Palopäällystö JHL 215

Kirjautuminen

Etkö pääse kirjautumaan

Palopäällystö JHL 215

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§

 

Laatimispvm: 24.5.2018

Päivitetty 25.5.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Palopäällystö JHL 215

Käyntiosoite:

Ratinankatu 12 A 9

33100 Tampere

2a Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ari Vakkilainen

Ratinankatu 12 A 9

33100 Tampere

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

p. 040 827 7290

2b. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Ari Vakkilainen

Ratinankatu 12 A 9

33100 Tampere

aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

p. 040 827 7290

3. Rekisterin nimi

Palopäällystö JHL 215 ry jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palopäällystö JHL 215 ry pitää yllä jäsenrekisteriä, joka on keskitetty rekisteri ja johon on talletettu yhdistyksen jäsenten tiedot. Tietoja käytetään jäsenyyden toteamiseksi mökkivuokrausta varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidystä seuraavat tiedot:

Henkilö- ja jäsenyystiedot

- Nimi

- Sähköpostiosoite

- Jäsennumero

- Jäsenen status (perusjäsen, hallituksen jäsen, eläkeläinen, pääkäyttäjä)

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin jäsen on yhdistyksen jäsen.

7. Säänönmukaiset tietolähteet

Jäsenen itsensä JHL:n antamat tiedot.

8. Tietojen säännönmukiaset luovutukset

Jäsenten tietoja ei luovuteta kenellekkään.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet.

Rekisteri on suojattu toteuttamalla asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen tietoturvan varmistamiseksi.

Kaikki tietoliikenne on suojattu parhaalla mahdollisella salaustekniikalla.

10. Tarkastusoikeus

Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, tulee esittää pyyntö sähköpostilla osoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Pyynnössä tulee ilmoittaa jäsenen jäsennumero.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteellisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot ilmoitetun mukaisesti.Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava sihteerille This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Copyright © 2011, ALPHA MOTORS. All Rights Reserved.